Dodeljene PRIZME za najbolje

Akcija TURISTIČKE PRIZME – za novi kvalitet u turizmu

Redakcija Turističke prizme je još pre 22 godine povela akciju “Za novi kvalitet u turizmu”. Od samog početka ideja vodilja je bila podizanje nivoa turističkih usluga i stimulacija inovativnih poduhvata u ovoj oblasti. U redakciji su se od samog početka zajedno sa kolegama iz drugih redakcija (članovima žirija) zalagali, da budu nagraĎeni zaista samo oni najbolji, a praksa je potvrdila da su bili upravu.

Continue reading

Predstavljanje Turističke organizacije opštine Stara Pazova na „Danima Vojvodine“ u Beogradu

Turistička organizacija opštine Stara Pazova predstaviće se na Danima Vojvodine u Beogradu, 15 – 16. oktobra 2019. god., 11 – 19 čas., Skadarlija (ispred restorana „Velika Skadarlija“). Drugog dana, 16. oktobra od 14 do 16 čas., u beogradskom hotelu “Metropol Palace” održaće se panel ,“Riznica ukusa Vojvodine“, gde će se sa svojim proizvodima predstaviti naš poslastičar “Maestro Nikola Gašparović” iz Golubinaca.

Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде Србије (ХОРЕС) постао 44. члан европске организације (HOTREC)

Дубровник – Београд, 17. октобар 2019. године – Европско удружење хотела, ресторана и кафића ХОТРЕК (HOTREC), током 79. Генералне скупштине у Дубровнику пожелео је добродошлицу свом новом члану – Пословном удружењу хотелско-угоститељске привреде Србије – ХОРЕС.

Continue reading

Auto Draft

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Vrdnik – Fruškogorski biseri

Ušuš­ka­no na ju­žnim ob­ron­ci­ma Fruš­ke go­re, srem­sko na­se­lje Vrd­nik je po­sta­lo pra­vi tu­ri­stič­ki dra­gulj. Za­hva­lju­ju­ći iz­vo­riš­tu le­ko­vi­te ter­mal­ne vo­de tem­pe­ra­tu­re 32,80C, či­je bla­go­de­ti su naj­pre na vla­sti­toj ko­ži ose­ti­li ru­da­ri (ima­ju­ći u vi­du da je Vrd­nik za­pra­vo pred­sta­vljao ru­dar­sko me­sto). Da­nas je ovo jed­na od  naj­pre­po­zna­tlji­vi­jih ba­nja Voj­vo­di­ne, pa i či­ta­ve Sr­bi­je.

Continue reading “Vrdnik – Fruškogorski biseri”

Potpisan je ugovor između Turističke organizacije Šida i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, o dodeli sredstava za projekat “Staza zdravlja na Lipovači”

Turistička organizacija Šid je 2016. godine uradila projektno-tehničku dokumentaciju za projekat „Staza zdravlja na Lipovači“ koja predstavlja početak razvoja ovog lokaliteta. Tokom 2017.godine realizovana je prva faza projekta kroz sredstva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i sufinansiranje lokalne samouprave. Kako na teritoriji opštine Šid ne postoji uređeno šetalište, gde bi organizovane posete mogle da naprave pauzu i uživaju u prirodi, uređenje ovog lokaliteta se nametnulo kao prioritet. Pored navedenog stvorio bi se i dodatni sadržaj za turiste koji posete našu opštinu radi odmora i relaksacije. Uredjenje pešačko-biciklističke staze („Staze zdravlja“) pedstavlja  samo prvu fazu uređivanja ovog turističkog prostra. U okviru prve faze, u aprili ove godine izgrađena je staza u dužini od oko 510 metara, širine 2,5 metra.

Sredstva za izgradnju u visini od tri miliona dinara, obezbeđena su po konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Opština Šid je u ovaj projekat uložila 750.000 dinara. U oktobru ove godine u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, potpisan je ugovor između Turističke organizacije Šid i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, o dodeli sredstava po konkursu za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018.godini. I ove godine Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija je za projekat “Staza zdravlja na Lipovači” izdvojilo 3.000.000 dinara, dok lokalna samouprava sufinansira projekat sa 750.000 dinara.

Turistička organizacija grada Loznice je imala veoma zapažen nastup na 11. Izložbi suvenira i turističkih publikacija u Leskovcu

Turistička organizacija grada Loznice je imala veoma zapažen nastup na 11. Izložbi suvenira i turističkih publikacija u Leskovcu koja je održana 15. novembra 2018. u holu Leskovačkog kulturnog centra.  Učešće na ovoj manifestaciji uzelo je više od 40 gradova i opština iz Srbije kao i gosti iz Makedonije, Bugarske, Hrvatske i Republike Srpske.

Prvu nagradu u kategoriji suvenira osvojila je TOG Loznice kao i dve treće nagrade u kategorijama Turistička razglednica i Turistička publikacija do 50 strana. Suveniri, koji predstavljaju veoma značajan segment promotivnih aktivnosti, su bili izloženi po kolekcijama :„Povezana azbuka“, „Azbuka i Paulje“, „Vuk“ i „Kupatilo Kralj Petar I“. Inovativan pristup izlaganju suvenira kao i  njihova autentičnost i kvalitet izrade izazvali su ogromnu pažnju žirija, posetilaca i medija.